Pro zájemce o studium

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2024/2025

 • Základní umělecká škola Trutnov přijímá pro nadcházející školní rok 2024/2025 žáky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Škola je otevřená všem zájemcům, kteří prokážou základní umělecké předpoklady ke studiu. Pestrou nabídku studijních zaměření naleznete na webu školy: https://www.zustrutnov.cz/co-ucime.

ŽÁDOST O STUDIUM

 • Žádost o studium pro školní rok 2024/2025 přijímáme do 31. 5. 2024 pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT ŽÁDOST O STUDIUM

 • Přehled studijních zaměření na jednotlivých budovách školy:

Hlavní budova, Krakonošovo nám. 73:
HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA, ZPĚV, ZOBCOVÁ FLÉTNA, FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, KYTARA, KLAVÍR, KLAVÍR A PÍSNIČKA, KEYBOARD, VARHANY, BICÍ NÁSTROJE, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

Budova A, Školní ul. 151:
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA,VÝTVARNÁ TVORBA, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, VÝTVARNÁ TVORBA A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, SOUČASNÝ, KLASICKÝ A LIDOVÝ TANEC, DIVADLO A LITERATURA

Budova B, Školní ul. 13:
BARYTON, LESNÍ ROH, TENOR, POZOUN, TRUBKA, KONTRABAS, BASOVÁ KYTARA, BICÍ NÁSTROJE


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • Talentové přijímací zkoušky jsou naplánované v rozmezí 10. - 14. 6. 2024 (náhradní termín pak v rozmezí 17. - 21. 6. 2024).

 

 • Zákonné zástupce přihlášených dětí budeme o termínu zkoušek s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím e-mailu, webových stránek a v tištěné podobě na nástěnce hlavní budovy školy (Haasův palác, Krakonošovo nám. 73).

 

 • Harmonogram talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025:

        Hudební obor: pdf                      Nehudební obory: pdf


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2024/2025

 

 • Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 70/2019 Sb. jsou žáci ke studiu přijímáni, pokud prokáží předpoklady ke studiu (přípravné ročníky) a na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení zkušební komise (základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé).
 • Zkušební komise je složena nejméně ze tří členů a hodnotí žáky podle konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnoceno maximálně třemi body. 
 • Dle celkového součtu bodů je vytvořen pořadník žáků v jednotlivých oborech podle kapacity a v hudebním oboru ještě podle zájmu o nástroj.
 • Na základě doporučení přijímací komise ředitelka rozhodne o přijetí. Přijatí uchazeči budou pod registračním číslem zveřejněni na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ. Nepřijatým zájemcům o studium bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ Trutnov nejméně 14 dní před zkouškami.
 • Ve všech oborech přijímáme do základního studia přednostně žáky přípravných ročníků.
 • Počet nově přijatých je omezen počtem volných míst.

HUDEBNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Hudební přípravka: pdf            Kritéria hodnocení - Hra na nástroj / zpěv: pdf


VÝTVARNÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Výtvarná přípravka: pdf         Kritéria hodnocení - Výtvarná tvorba: pdf         Kritéria hodnocení - Počítačová grafika: pdf


TANEČNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Taneční přípravka: pdf         Kritéria hodnocení - Současný, klasický a lidový tanec: pdf


LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Divadlo a literatura: pdf