Co učíme

 

Organizace výuky

ZUŠ Trutnov poskytuje vzdělání v uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Je určeno předškolákům, školákům, studentům i dospělým jednicům.

Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia, jednotlivé stupně vzdělávání na sebe navazují:

 • PŘÍPRAVKA pro děti od 5 let věku (2 ročníky): Hudební přípravka, Taneční přípravka, Výtvarná přípravka, Divadelní přípravka (jednoletá od 7 let)
 • STUDIUM I. stupně od 7 let věku (7 ročníků)
 • STUDIUM II. stupně od 14 let věku (4 ročníky)
 • STUDIUM PRO DOSPĚLÉ od 18 let věku (4 ročníky)

 

 


Studijní zaměření

HUDEBNÍ OBOR

 • pěvecké oddělení: ZPĚV
 • dechové oddělení: ZOBCOVÁ FLÉTNA, FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, TRUBKA, LESNÍ ROH, BARYTON, TENOR, TUBA, POZOUN
 • smyčcové oddělení: HOUSLE, VIOLA, HOUSLE A PÍSNIČKA, VIOLONCELLO, KONTRABAS
 • kytarové oddělení: KYTARA, BASOVÁ KYTARA
 • klavírní oddělení: KLAVÍR, KLAVÍR A PÍSNIČKA, JAZZOVÝ KLAVÍR, KEYBOARD, VARHANY, AKORDEON, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ELEKTRONICKÁ TVORBA
 • oddělení bicích nástrojů: BICÍ NÁSTROJE

Výuka předmětů: hra na nástroj, hudební dílna, souborová a orchestrální hra, sborový zpěv

 

VÝTVARNÝ OBOR

 • VÝTVARNÁ TVORBA

Výuka předmětů: malba, kresba, dekorativní tvorba, prostorová tvorba, výtvarná kultura

 

 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Výuka předmětů: výtvarná tvorba, výtvarná kultura, počítačová grafika, animace

 

TANEČNÍ OBOR

SOUČASNÝ, KLASICKÝ A LIDOVÝ TANEC

Výuka předmětů: taneční průprava, taneční praxe, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční soubor

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

DIVADLO A LITERATURA

Výuka předmětů: dramatika a slovesnost, přednes

 

Obsah a způsob organizace studia v naší škole je podrobně zpracován ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP k nahlédnutí ZDE), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školy (RVP k nahlédnutí ZDE). 
Prezentace1.png