Akademie umění třetího věku

Akademie3banner (2) (1).jpg

 

Základní umělecká škola Trutnov ve spolupráci s Městem Trutnov nabízí pro občany Trutnova ve věku 60+ studijní programy. Akademie umění třetího věku bude probíhat od října školního roku 2024/2025.

 

NABÍDKA UMĚLECKÝCH PROGRAMŮ:

Hudební program

předmět: hra na akordeon,
flétnu, housle, klavír, kytaru,
saxofon, varhany a zpěv
(vlastní hudební nástroj je předností)

Výtvarný program

předmět výtvarná tvorba
obsahující kresbu, malbu,
keramiku a další rukodělné
techniky

Taneční program

předmět obsahující rytmická
a taneční cvičení


ORGANIZACE VÝUKY:

Výuka bude probíhat v prostorách ZUŠ Trutnov v dopoledních hodinách od října do května,
1x za 14 dní v rozsahu 1-3 vyuč
. hodiny podle oblasti umělecké disciplíny, v tříletém cyklu.
Výuka bude poskytnuta zdarma, kromě administrativního poplatku škole (400Kč / semestr).


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIJÍMÁME DO 30. 6. 2024:

Zájemci se mohou přihlásit ke studiu na emailové adrese: akademie3.veku@zustrutnov.cz
Napište: jméno, příjmení, datum narození, adresu, číslo telefonu, název programu a předmět,
v případě hudebního programu: vlastní hudební nástroj ano / ne)


Tištěnou přihlášku je možné vyplnit v úředních hodinách v sekretariátu školy
(hlavní budova ZUŠ Trutnov, Krakonošovo nám. 73, pondělí / středa 13 - 16.00).


Více informací na telefonním čísle: 775 300 981