Úplata za vzdělávání (školné)

ZUŠ Trutnov, Krakonošovo nám. 73, 541 01 Trutnov

ceník platný od 1. 9. 2023

 

pololetní

roční

Hudební obor

Hudební přípravka

bez individuální výuky, pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 150 Kč

2 300 Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěv
(1 h.)

1 400 Kč

2 800 Kč

  individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěv
(1,5 h.)

2 100 Kč

4 200 Kč

  individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěv
(2 h.)
2 800 Kč 5 600 Kč
  individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěv
(1 h.) + druhý nástroj / zpěv (0,5 h.)
2 100 Kč 4 200 Kč

Výtvarný obor

Výtvarná přípravka

2hodinová lekce, pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 100 Kč

2 200 Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Výtvarná tvorba

1 150 Kč

2 300 Kč

PC grafika

1 150 Kč

2 300 Kč

Výtvarná tvorba a PC grafika

2 300 Kč

4 600 Kč

Taneční obor

Taneční přípravka

pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 100 Kč

2 200 Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Současný, klasický a lidový tanec

1 150 Kč

2 300 Kč

Literárně-dramatický obor

Divadelní přípravka

pouze pro žáky ve věku 6 let

1 100 Kč

2 200 Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Divadlo a literatura

1 150 Kč

2 300 Kč

 

 

 

 

 

PŮJČOVNÉ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

 

měsíc

pololetí

školní rok

 +prázdniny

žáci ZUŠ Trutnov

100 Kč

500 Kč

1 000 Kč

1 200 Kč

žáci jiné ZUŠ

100 Kč

500 Kč

1 000 Kč

1 200 Kč

ostatní

300 Kč