Literárně dramatický obor

Gogol-Ženitba 2022

Charakteristika:

Základem tohoto oboru je komunikace a prožitek. Žáci se vyjadřují prostřednictvím uměleckého nástroje, jímž je jejich vlastní tělo. Skrze něj zobrazují život a svět tak, jak je vnímají, jak na ně působí. Hrají sobě navzájem, ale hrají i pro diváky. Dramatizují předlohu, ale také autorské náměty, přičemž často využívají své nadání z jiné oblasti (výtvarné, hudební, taneční), jež v sobě divadlo slučuje.

Zkušenosti, které žáci získají, uplatní v jakékoli profesi (nejen umělecké), ale i běžném životě, kdy je potřeba komunikačních dovedností, emoční inteligence a empatie. Studium tak nejen kultivuje případný talent, ale především vychovává sebevědomé a citlivé jedince se zájmem o umění, poučené a vnímavé diváky či napomáhá udržet regionální tradici amatérských divadelníků.

Struktura výuky

Studium je rozděleno do dvou stupňů, které na sebe navazují. Prvnímu stupni předchází přípravka pro děti od sedmi let.

Základ studia tvoří kolektivně vyučovaný předmět Dramatika a slovesnost. Výuka je organizována ve skupinách maximálně do deseti žáků. Pro mladší ročníky jsou náplní předmětu tzv. dramatické hry a hra v roli, které rozvíjí dovednosti potřebné pro hereckou tvořivost (smyslové vnímání, hlasové a pohybové dovednosti, obrazotvornost a schopnost fabulace, skupinová citlivost).

Starší žáci se v různých pantomimách, improvizacích učí jednat v dramatických situacích. Zkoumají charaktery (typy) postav, vztahy mezi nimi a pravdivě je zobrazují. Pro hru používají různé předměty, masky, různé typy loutek (prstové, spodové, hůlkové, maňásky i loutky kombinované), na jejich výrobě se dle svých možností podílí. Podle zájmu žáků poskytuje LDO tedy také průpravu loutkářskou.

Dalším předmětem je individuálně vyučovaný Přednes zaměřeny na mluvený projev. Žáci jsou seznámeni s vybranými texty české i světové literatury (poezie, próza, drama) mnohem blíže, než je možné v podmínkách školní výuky. Klademe důraz na kvalitu předloh a vyjádření osobních myšlenek interpreta.

Každý školní rok se žáci účastní recitační soutěže Dětská scéna, častá je i mezioborová spolupráce - starší studenti moderují koncerty žáků hudebního oboru nebo se zapojí do představení tanečního oboru.

Závěrečným představením ke konci školního roku pak potěší nejen rodiče a kamarády, ale i veřejnost.

Pedagogové literárně dramatického oboru:

Alena Rodrová

Lucie Dlabolová 

 

FOTOGALERIE / Literárně dramatický obor 2019-2023