Pro zájemce o studium

 

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2021/2022

  • Elektronickou přihlášku zasílejte v období od 1. 5. – 31. 5. 2021
  • Talentové přijímací zkoušky na všechny obory Základní umělecké školy Trutnov pro školní rok 2021/2022 proběhnou v termínu, který teprve určíme podle vývoje epidemiologické situace. Avšak zájemci o studium obdrží informace nejpozději 14 dní před zkouškou.
  • Kontakt: Jan Erben (mob.: 737 554 122, e-mail: erben@zustrutnov.cz), Gabriela Hrubá (mob.: 739 016 885, e-mail: hruba@zustrutnov.cz)

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJETÍ

Výsledky talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021:  pdf


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (červen 2020)

 

Harmonogram přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/21: pdf

 


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2020/2021

 

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 70/2019 Sb. jsou žáci ke studiu přijímáni, pokud prokáží předpoklady ke studiu (přípravné ročníky) a na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení zkušební komise (základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé).
Zkušební komise je složena nejméně ze tří členů a hodnotí žáky podle konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnoceno maximálně třemi body. 
Dle celkového součtu bodů je vytvořen pořadník žáků v jednotlivých oborech podle kapacity a v hudebním oboru ještě podle zájmu o nástroj.
Na základě doporučení přijímací komise ředitelka rozhodne o přijetí. Přijatí uchazeči budou pod registračním číslem zveřejněni na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ. Nepřijatým zájemcům o studium bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. 
Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ Trutnov nejméně 14 dní před zkouškami.
Ve všech oborech přijímáme do základního studia přednostně žáky přípravných ročníků.
Počet nově přijatých je omezen počtem volných míst.

 


HUDEBNÍ OBOR

Kritéria hodnocí - Hudební přípravka: pdf          Kritéria hodnocí - Hra na nástroj / zpěv: pdf

VÝTVARNÝ OBOR

Kritéria hodnocí - Výtvarná přípravka: pdf          Kritéria hodnocí - Výtvarná tvorba: pdf          Kritéria hodnocí - Počítačová grafika: pdf


TANEČNÍ OBOR

Kritéria hodnocí - Taneční přípravka: pdf          Kritéria hodnocí - Současný, klasický a lidový tanec: pdf


LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Kritéria hodnocí - Divadlo a literatura: pdf