Úplata za vzdělávání (školné)

ZUŠ Trutnov, Krakonošovo nám. 73, 541 01 Trutnov

ceník platný od 1. 9. 2019

 

pololetní

roční

Hudební obor

Hudební přípravka

bez individuální výuky, pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěvu

1 300,-- Kč

2 600,-- Kč

rozšířená individuální a skupinová výuka (1,5h)

1 950,-- Kč

3 900,-- Kč

Výtvarný obor

Výtvarná přípravka

2hodinová lekce, pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 000,-- Kč

2 000,-- Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Výtvarná tvorba

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

PC grafika

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

Výtvarná tvorba a PC grafika

2 100,-- Kč

4 200,-- Kč

studium pro dospělé

Výtvarná tvorba

2 850,-- Kč

5 700,-- Kč

PC grafika

2 850,-- Kč

5 700,-- Kč

Taneční obor

Taneční přípravka

pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let

1 000,-- Kč

2 000,-- Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Současný, klasický a lidový tanec

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

Taneční techniky a folklór

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

Literárně-dramatický obor

Divadelní přípravka

pouze pro žáky ve věku 6 let

1 000,-- Kč

2 000,-- Kč

I. a II. stupeň, dospělí žáci studující SŠ, VOŠ

Divadlo a literatura

1 050,-- Kč

2 100,-- Kč

 

 

 

 

 

PŮJČOVNÉ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

 

měsíc

pololetí

školní rok

 +prázdniny

žáci ZUŠ Trutnov

100,-- Kč

500,-- Kč

1 000,-- Kč

1 200,-- Kč

žáci jiné ZUŠ

100,-- Kč

500,-- Kč

1 000,-- Kč

1 200,-- Kč

ostatní

300,-- Kč