ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Základní umělecká škola Trutnov


NOVINKY, NÁSTĚNKA

novinkyVánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. 1. 2017 výuka v ZUŠ Trutnov začne v úterý 3. 1. 2017
PLÁNOVANÉ AKCE

Adventní koncert v Chotěvicích

11.12.2016 16:00
místo: Kostel sv. Petra a Pavla v CHotěvicích
poznámky: PoLenka

sborová zkouška

12.12.2016 14:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Společná zkouška pěveckých sborů paní Kundrtové na koncert Ten vánoční čas (15.12. od 18:00 hod)

Vánoční písně a koledy

12.12.2016 16:00
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Vystoupení žáků pěvecké třídy Michala Horáčka jako doprovodný kulturní program Vánočních trhů pořádaných Městem Trutnov.

Třídní vystoupení žáků V. Kárníka

12.12.2016 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vánoce, vánoce přicházejí

13.12.2016 17:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Vánoční koncert zpěváků ze třídy M. Horáčka.

Koncert na Starobuckém Debrném v Kostele Srdce Páně

13.12.2016 18:00
místo: Starobucké Debrné

Adventní koncert učitelů, žáků a přátel ZUŠ Trutnov

14.12.2016 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů
poznámky: Společný koncert učitelů a žáků hudebního oboru ZUŠ Trutnov.

zkouška na vystoupení žáků smyčcového oddělení

15.12.2016 13:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní vystoupení žáků J. Hylské

15.12.2016 15:45
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vystoupení žáků pěveckého oddělení s H-kvintetem

15.12.2016 16:00
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Vystoupení se koná v rámci Vánočních trhů pořádaných Městem Trutnov.

Ten vánoční čas

15.12.2016 18:00
místo: Koncertní síň B. Martinů
poznámky: Vánoční koncert sborů, souborů a sólistů - žáků hudebního oboru ZUŠ Trutnov pro veřejnost.

Vystoupení souboru ZHOR na Vánočních trzích ve Dvoře Králové n. L.

16.12.2016 10:00
místo: Hankův dům Dvůr K.n.L.

Asinus musicus - adventní koncert

16.12.2016 18:00
místo: Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru u Trutnova

Vystoupení na Vánočních trzích v Hradci Králové

17.12.2016 14:00
místo: Hradec Králové, Masarykovo náměstí
poznámky: Vystoupení žáků pěveckého oddělení s vokálním sdružením H-kvintet v rámci doprovodného kulturního programu Českého rozhlasu věnovaného tradicím českých Vánoc.

Třídní vystoupení žáků L. Viesnerové

19.12.2016 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vánoční třídní přehrávka žáků M.Dewata

20.12.2016 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Jak se vánočka dala pojistit proti připálení (divadelní představení)

20.12.2016 16:30
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Krátké vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Trutnov pod vedením uč. Šárky Zikové. Představení se koná v rámci doprovodného kulturního programu pro Vánoční trhy pořádané Městem Trutnov.

Zpívejte, dítky, koledy

21.12.2016 15:30
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Vystoupení žáků klavírní třídy Š.Hrubecké na Vánočních trzích pořádanýchMěstem Trutnov.

Třídní přehrávka žáků Jitky Ocetníkové

21.12.2016 15:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní besídka žáku J. Dřeveckého

21.12.2016 16:00
místo: Školní ulice - HO 20 - zkušebna

Vystoupení souboru Asinus musicus v polské Swidnici

22.12.2016 08:00
místo: Svídnice,Polsko

Vánoční besídka klavírní třídy Š. Hrubecké

22.12.2016 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vánoční prázdniny

23.12.2016

Štědrý den

24.12.2016

1. svátek vánoční

25.12.2016

Vánoční koncert MyBand + H-kvintet

25.12.2016 17:00
místo: UFFO - společenské centrum
poznámky: Společný koncert žáků ZUŠ Trutnov s trutnovským vokálním sdružením H-kvintet. Vystoupí školní kapela MyBand pod vedením Tomáše Katschnera a žáci pěveckého i dechového oddělení.

2. svátek vánoční

26.12.2016

Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu

01.01.2017

Tříkrálový koncert - Musica Candida, Dechový orchestr

10.01.2017 17:00
místo: Síň B. Martinů

LOOPER školení

17.01.2017 11:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Martin Stejskal a Magdalena Josífková předvedou svým kolegům možnosti hudební tvorby prostřednictvím "živých" hudebních smyček.

Jednodenní pololetní prázdniny

03.02.2017

Lidový tanec - využití a přínos pro taneční průpravu

11.02.2017 10:00
místo: Školní ulice - TO 04
poznámky: Organizuje Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Okresní kolo klavírní soutěže ZUŠ

21.02.2017 08:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

návštěva výuky klavírního oddělení v ZUŠ Střezina

28.02.2017 12:00
místo: ZUŠ Střezina v Hradci Králové
poznámky: Učitelé klavírního oddělení ZUŠ Trutnov navštíví své kolegy v královéhradecké ZUŠ Střezina. Návštěva se koná za účelem konzultace obsahu a formy kolektivní výuky klavírních doprovodů. (Tento nový předmět plánujeme zařadit do ŠVP pro žáky klavírního oddělení od září 2017.)

Jarní prázdniny

06.03.2017

Jarní prázdniny

06.03.2017
místo: Trutnov

Celostátní přehlídka dětských recitátorů

21.03.2017 08:00
místo: Školní ulice - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Tradiční přehlídka dětských recitátorů se koná v úterý 21. 3. a ve středu 22. 3. vždy od 8,00 do 14,30 hod. Soutěžní přehlídku pořádá DVPP Královéhradeckého kraje (informace viz: www.cvkhk.cz).

Velikonoční prázdniny

13.04.2017

Velký pátek

14.04.2017

Velikonoční pondělí

17.04.2017

zkouška na vystoupení mladších žáků smyčc. oddělení

26.04.2017 14:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vystoupení mladších žáků smyčcového oddělení

26.04.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Svátek práce

01.05.2017

Den vítězství

08.05.2017

ZUŠ open 2017

30.05.2017 14:00
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Žáci a učitelé trutnovské ZUŠ připravili kulturní program pro veřejnost v rámci projektu "ZUŠ open 2017 - Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru", iniciovaného a podporovaného Nadačním fondem Magdeleny Kožené.

koncert ČESKÝ ROK

15.06.2017 17:00
místo: UFFO - společenské centrum
poznámky: Vyvrcholení celoročního projektu ZUŠ Trutnov ČESKÝ ROK v podobě galavečera - vystoupí žákovské soubory i sólisté tanečního a hudebního oboru trutnovské Základní umělecké školy.

Hlavní prázdniny

01.07.2017

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

05.07.2017

Den upálení mistra Jana Husa

06.07.2017