ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Základní umělecká škola Trutnov


NOVINKY, NÁSTĚNKA

novinkyPŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ – ŠKOLNÍ ROK 2018/19 Zájemci o studium na ZUŠ Trutnov vyplní (od 1. 5. do 27. 5.) elektronickou přihlášku v záložce  "zájemci o studium", přijde jim potvrzení o registraci a následně (začátkem června) pozvánka k přijímacím zkouškám. Toto platí i pro přihlášky zaslané před termínem.  Děti přihlášené po 27. 5. budou vedeny jako náhradníci. Po vykonání přijímací zkoušky přijde do 30 dnů vyrozumění o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do ZUŠ Trutnov. Po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu, zákonní zástupci podepíší přihlášku a zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů. Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny také na webových stránkách a informačních tabulích školy.
PLÁNOVANÉ AKCE

"Ostrov pro šest tisíc budíků."

27.05.2018 09:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Soustředění a generálka představení LDO.

"Ostrov pro šest tisíc budíků."

28.05.2018 09:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Dopolední představení LDO pro MŠ v 10.00, odpolední pro žáky ZUŠ v 15.00 a večerní představení pro rodiče a kamarády.

Postupové zkoušky - smyčcové oddělení

28.05.2018 13:00
místo: Hlavní budova - KN 23 - Hylská

Třídní vystoupení žáků V. Havlíčka

28.05.2018 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Koncert pěveckého sboru Záboj - ZHOR jeho hostem

29.05.2018 16:00
místo: Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem

Absolventský koncert Kamily Bobrové (zpěv)

30.05.2018 18:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní vystoupení žáků L. Jiranové a D. Tvrdíkové

01.06.2018 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Soustředění přípravného ročníku TO ZUŠ

02.06.2018 09:00
místo: Školní ulice A - TO 04

Absolventský koncert - Monika a Adéla Ščudlovy

02.06.2018 16:30
místo: Síň Bohuslava Martinů

Postupové zkoušky - dechové oddělení

04.06.2018 13:00
místo: Školní ulice B - HO 03 - orchestr

Postupové zkoušky - klávesové oddělení

04.06.2018 13:00
místo: Hlavní budova - KN 24 - Alexa

Třídní vystoupení žáků M.Stejskala

04.06.2018 18:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Představení Cirkus rámus

05.06.2018 15:30
místo: Školní ulice A - TO 04
poznámky: 15.00 hod. příchod tanečníků, 15.30 příchod zpěváčků, 16.30 hodin vystoupení pro rodiče zpěváčků, 17.30 vystoupení pro rodiče tanečníků

Absolventský koncert Barbory Mišoňové a Martina Talába

05.06.2018 17:00
místo: koncertní síň B. Martinů

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Výtvarná přípravka (5 - 7 let)

06.06.2018 15:00
místo: Školní ulice B - VO 18 - Dvorský

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Výtvarná tvorba (8 let a víc)

06.06.2018 16:00
místo: Školní ulice B - VO 18 - Dvorský

Třídní besídka Tvrdíková

06.06.2018 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: hledám jiný termín pro závěrečnou třídní besídku než je 31. květen z důvodu realizace zkoušek v tom týdnu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Počítačová grafika (8 let a víc)

07.06.2018 15:00
místo: Školní ulice A - VO 18 - PC grafika

Třídní přehrávka D. tvrdíkové

07.06.2018 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Muzejní noc- vystoupení žáků ZUŠ

07.06.2018 17:00
místo: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Smrtelně seriózní soirée

07.06.2018 18:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko

Postupové zkoušky - dechové oddělení

08.06.2018 13:00
místo: Školní ulice B - HO 03 - orchestr

Třídní vystoupení žáků J. Hylské

08.06.2018 15:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: doprovází T. Korbel

Absolvenstský koncert V.Rudolfa

08.06.2018 18:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko

Jazzinec Trio + 1,

09.06.2018 16:00
místo: Červený Kostelec - Zuš, zahrada

Absolventský koncert Adéla Schimmerová

11.06.2018 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Koncert začíná v 17'00 hodin. Od 15 hodin zkoušky na koncert.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - náhradní termín pro výtvarný obor

11.06.2018 16:30
místo: Školní ulice B - VO 18 - Dvorský

absolventský koncert J. Cabicara

11.06.2018 18:00
místo: Síň Bohuslava Martinů

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Hudební přípravka 1. roč. (5 let)

12.06.2018 13:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Taneční obor (7 - 12 let)

12.06.2018 15:00
místo: Školní ulice A - TO 02

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Hudební přípravka 2. roč. (7 let)

12.06.2018 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - náhradní termín pro počítačovou grafiku

12.06.2018 15:30
místo: Školní ulice A - VO 18 - PC grafika

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Taneční přípravka 2. roč. (6 let)

12.06.2018 16:00
místo: Školní ulice A - TO 02

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Pěvecké oddělení (8 let a víc)

12.06.2018 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Taneční přípravka 1. roč. (5 let)

12.06.2018 17:00
místo: Školní ulice A - TO 02

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Taneční obor (13 let a víc)

12.06.2018 18:00
místo: Školní ulice A - TO 02

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Klavírní oddělení (8 let a víc)

13.06.2018 14:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Smyčcové oddělení (8 let a víc)

13.06.2018 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

ZUŠkál - premiéra

14.06.2018 17:00
místo: UFFO - SCT

ZUŠkál - 1. představení pro školy

15.06.2018 08:30
místo: UFFO - SCT

ZUŠkál - 2. představení pro školy

15.06.2018 10:30
místo: UFFO - SCT

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Dechové oddělení (8 let a víc)

15.06.2018 14:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Bicí nástroje (8 let a víc)

15.06.2018 15:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Kytarové oddělení (8 let a víc)

15.06.2018 16:00
místo: Hlavní budova - KN 05 - kytara

ZUŠkál - repríza pro veřejnost

15.06.2018 19:00
místo: UFFO - SCT

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Literárně-dramatický obor

18.06.2018 16:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko

Absolventský koncert - K. Dušková, B. Schejbalová, S. Kopiš, T. Zeuner

18.06.2018 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - náhradní termín pro hudební obor

19.06.2018 14:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní vystoupení žáků M.Dewata

19.06.2018 16:18
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Medvěd, který nebyl (premiéra) - Soubor2 (Ziková, LDO)

19.06.2018 18:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - náhradní termín pro taneční obor

20.06.2018 16:00
místo: Školní ulice A - TO 02

Absolventský koncert - K. Jánová, Mikuláš Andrejčák

20.06.2018 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů, Trutnov

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - náhradní termín pro literárně-dramatický obor

21.06.2018 16:00
místo: Školní ulice A - Divadýlko TrDýlko

Třídní vystoupení žáků E. Donátové a L. Červeného

21.06.2018 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní besídka

22.06.2018 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

KONCERT žáků ZUŠ Trutnov a ZUŠ R. A. Dvorského v kostele Srdce Páně na Starobuckém Debrném

24.06.2018 18:00
místo: Starobucké Debrné, kostel Srdce Páně
poznámky: Výsledek plánu a vize na pololetí 2018, zahrají žáci ZUŠ Trutnov (třída T. Valtery) a ZUŠ R. A. Dvorského

Třídní přehrávka J. Alexy

25.06.2018 14:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

Závěrečný koncert Jáchyma Drašara

26.06.2018 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů, Trutnov
poznámky: Koncert k ukončení studia Jáchyma Drašara. Účinkovat budou také: J.Kunčarová(kytara), J.Lička(housle, zpěv), Š.Matějů(saxofon), M.Dufek(klavír).

Koncert

27.06.2018 16:00
místo: Síň Bohuslava Martinů

Hlavní prázdniny

02.07.2018

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

05.07.2018

Den upálení mistra Jana Husa

06.07.2018