ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Základní umělecká škola Trutnov


NOVINKY, NÁSTĚNKA

novinkyODHLÁŠKY Studium ukončujeme žákům v pololetí na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Rodiče mohou své žáky odhlásit dvěma způsoby: 1/donesou podepsanou Odhlášku (formulář je ke stažení na našich webových stránkách i v dokumentech iZUŠ) 2/nebo pošlou e-mail, ve kterém žádají o ukončení docházky. Prosíme rodiče, aby odhlášku vyřídili co nejdříve.

novinkyOd pololetí přijímáme do ZUŠ Trutnov nové žáky. Podle počtu uvolněných míst budeme v průběhu ledna oslovovat náhradníky v pořadí. Noví uchazeči o studium nechť si podají přihlášku nejpozději do konce ledna 2017. (Odkaz na formulář elektronické přihlášky viz tlačítko zájemci o studium.)
PLÁNOVANÉ AKCE

Klavírní koncert

18.01.2017 17:00
místo: Síň B. Martinů

Druhé kolo přijímacích zkoušek na VO

19.01.2017 16:40
místo: Školní ulice - VO 25 - Prouzová

Žákovské vystoupení hudebního oboru

20.01.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Třídní besídka žáků Drahomíry Tvrdíkové

25.01.2017 17:30
místo: Školní ulice - HO 13 - folklór

Žákovské vystoupení hudebního oboru

26.01.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

předtančení

28.01.2017 21:00
místo: Mladé Buky
poznámky: Předtančení žáků II. stupně - contemporary balet HOLD ON

Třídní besídka Jaroslava Rejdáka

31.01.2017 16:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Specifické poruchy učení a chování u dětí v ZUŠ (seminář DVPP)

02.02.2017 08:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Seminář pro učitele ZUŠ Trutnov, lektoruje Mgr. Helena Kudelová.

Jednodenní pololetní prázdniny

03.02.2017

Školní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír

06.02.2017 13:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

LOOPER školení

07.02.2017 10:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Martin Stejskal a Magdalena Josífková předvedou svým kolegům možnosti hudební tvorby prostřednictvím "živých" hudebních smyček.

Žákovské vystoupení hudebního oboru

09.02.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Lidový tanec - využití a přínos pro taneční průpravu

11.02.2017 10:00
místo: Školní ulice - TO 04
poznámky: Organizuje Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Žákovské vystoupení hudebního oboru +Školní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru

13.02.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Žáci kytarového oddělení předvedou svůj připravený soutěžní repertoár.

Školní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje

16.02.2017 17:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír

21.02.2017 08:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje

24.02.2017 07:00
místo: ZUŠ Úpice

Žákovské vystoupení hudebního oboru

27.02.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

návštěva výuky klavírního oddělení v ZUŠ Střezina

28.02.2017 12:00
místo: ZUŠ Střezina v Hradci Králové
poznámky: Učitelé klavírního oddělení ZUŠ Trutnov navštíví své kolegy v královéhradecké ZUŠ Střezina. Návštěva se koná za účelem konzultace obsahu a formy kolektivní výuky klavírních doprovodů. (Tento nový předmět plánujeme zařadit do ŠVP pro žáky klavírního oddělení od září 2017.)

Český rok - ZHOR

28.02.2017 18:00
místo: Národní dům
poznámky: Vystoupení Folklórního souboru ZHOR v rámci celoročního školního projektu "Český rok".

Klavírní koncert

02.03.2017 17:00
místo: Síň B. Martinů

Jarní prázdniny

06.03.2017

Jarní prázdniny

06.03.2017
místo: Trutnov

JARNÍ KONCERT MyBand + H-kvintet

13.03.2017 19:00
místo: UFFO - společenské centrum
poznámky: Společný koncert školní kapely MyBand pod vedením Tomáše Katschnera s trutnovským vokálním kvintetem.

Celostátní přehlídka dětských recitátorů

21.03.2017 08:00
místo: Školní ulice - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Tradiční přehlídka dětských recitátorů se koná v úterý 21. 3. a ve středu 22. 3. vždy od 8,00 do 14,30 hod. Soutěžní přehlídku pořádá DVPP Královéhradeckého kraje (informace viz: www.cvkhk.cz).

Pohádkové nepohádky Josefa Čapka

05.04.2017 09:00
místo: Školní ulice - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Dvě dopolední divadlení představení pro žáky ZŠ V Domcích divadelního sdružení Anima Candida (Miroslav Táborský a Kateřina Táborská).

Beseda s herci Miroslavem Táborským a Kateřinou Táborskou

05.04.2017 15:00
místo: Školní ulice - Divadýlko TrDýlko
poznámky: Beseda pro žáky a učitele LDO ZUŠ Trutnov i pro další zájemce z řad veřejnosti...

Beseda s herci Miroslavem Táborským a Kateřinou Táborskou

05.04.2017 18:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál
poznámky: Beseda pro učitele ZUŠ Trutnov a ZŠ V Domcích.

Velikonoční prázdniny

13.04.2017

Velký pátek

14.04.2017

Velikonoční pondělí

17.04.2017

ZVUKOVÁ TECHNIKA - školení pro učitele

19.04.2017 09:00
místo: Školní ulice - HO 20 - zkušebna
poznámky: Lukáš Červený seznámí své kolegy se zařízením učebny č. 20 a předvede jim základy práce se zvukovou aparaturou - ozvučení a nahrávání živé hudební produkce. Program školení: 1. seznámení se základními efekty obecně, 2. seznámení s technikou (mix, mikrofony, odposlechy), 3. ukázky a příklady na konkrétních situacích.

zkouška na vystoupení mladších žáků smyčc. oddělení

26.04.2017 14:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Vystoupení mladších žáků smyčcového oddělení

26.04.2017 16:30
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Svátek práce

01.05.2017

Den vítězství

08.05.2017

Generální zkouška - Ladův rok

09.05.2017 13:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

Generální zkouška - Ladův rok

10.05.2017 13:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

Ladův rok

16.05.2017 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů
poznámky: Český rok v písních, říkadlech a lidových pranostikách doplní klavírní skladby od Miloše Vacka inspirované obrázky Josefa Lady. Vystoupení hudební přípravky pod vedením Ivety Aman a žáků z klavírní třídy Lucie Viesnerové.

Ladův rok

17.05.2017 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů
poznámky: Český rok v písních, říkadlech a lidových pranostikách doplní klavírní skladby od Miloše Vacka inspirované obrázky Josefa Lady. Vystoupení hudební přípravky pod vedením Ivety Aman a žáků z klavírní třídy Lucie Viesnerové.

zkouška na absolventský koncert (V.Váňa)

24.05.2017 15:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

absolventský koncert Víta Váni

24.05.2017 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

ZUŠ open 2017

30.05.2017 10:00
místo: Krakonošovo náměstí v Trutnově
poznámky: Žáci a učitelé trutnovské ZUŠ připravili kulturní program pro veřejnost v rámci projektu "ZUŠ open 2017 - Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru", iniciovaného a podporovaného Nadačním fondem Magdeleny Kožené.

Absolventský koncert: K.Červená, E.Motyčková, V.Křenek

06.06.2017 17:00
místo: Koncertní síň B. Martinů

Absolventský koncert J. Kubeček, P. Richterová, M. Tichý

07.06.2017 17:30
místo: Síň B. Martinů

koncert ČESKÝ ROK

15.06.2017 17:00
místo: UFFO - společenské centrum
poznámky: Vyvrcholení celoročního projektu ZUŠ Trutnov ČESKÝ ROK v podobě galavečera - vystoupí žákovské soubory i sólisté tanečního a hudebního oboru trutnovské Základní umělecké školy.

absolventský koncert Matěje Krause

23.06.2017 18:00
místo: Síň B. Martinů

Hlavní prázdniny

01.07.2017

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

05.07.2017

Den upálení mistra Jana Husa

06.07.2017