ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Základní umělecká škola Trutnov


NOVINKY, NÁSTĚNKA

novinkyINFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM: Dne 30. 6. 2017 bylo všem uchazečům o studium v ZUŠ Trutnov písemně oznámeno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Žáci, kteří byli přijati ke studiu, obdrželi následně e-mail s žádostí o uhrazení školného za 1. pololetí školního roku 2017/18 a také e-mail s přihlašovacími údaji k elektronické žákovské knížce. Rozvrhy hodin kolektivní výuky budou uveřejněny na školním webu koncem srpna, individuální výuka se dohaduje s učiteli osobně či telefonicky v průběhu prvního zářiového týdne.

novinkyINFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018: Rozvrhy hodin kolektivní výuky budou zapsané v elektronické žákovské knížce iZUŠ do 31.8. Domluva rozvrhu hodin individuální výuky proběhne v týdnu 4.-8.9. osobně či telefonicky. Výuka podle pravidelného rozvrhu hodin bude zahájena v pondělí 11.9.
PLÁNOVANÉ AKCE

TRUTNOV V TANCI - výstava

24.05.2017 17:00
místo: výstavní prostor na Městském úřadě Trutnov
poznámky: Tento projekt vzniká jako spolupráce fotografky Lenky Nývltové a tanečního oboru ZUŠ Trutnov. V průběhu čtyř ročních období a to od jara 2016 do jara 2017 se v ulicích Trutnova a na místech, kde byste to rozhodně nečekali, zvýšil výskyt dovádějících tanečnic…můžete je potkat i vy… na nejrušnějších ulicích, u řeky, na schůdcích, v listí dovádějící či na některém z mostů do řeky hledící… Díky profesionálnímu oku fotografky lze tyto letmé okamžiky zachytit do obrazu a můžeme je s vámi sdílet.

Hlavní prázdniny

01.07.2017

DANCE FESTIVAL TRUTNOV

21.08.2017 09:00
místo: Školní ulice - TO 05
poznámky: Srdečně zveme na 6. ročník mezinárodního tanečního festivalu na téma LABYRINT ŽIVOTA 21. - 26. 8. příprava letošních účastníků na performance pod vedením profesionálních tanečníků, pro veřejnost workshopy s letošními lektory 27. 8. od 17 hodin prezentace performance veřejnosti v trutnovském UFFU

DOMLUVA ROZVRHU

04.09.2017 09:00
místo: všechny obory ZUŠ Trutnov
poznámky: Rozvrh hodin individuální výuky se domlouvá telefonicky či osobně (rozpis přítomnosti jednotlivých učitelů v tomto týdnu bude do 31.8. uveřejněn na webových stránkách v oddílu ROZVRHY.) Rozvrhy hodin kolektivní výuky budou zapsané v elektronické žákovské knížce iZUŠ do 31.8. Na tanečním a literárně-dramatickém oboru proběhnou v tomto týdnu informační schůzky. Žáci výtvarného oboru nechť pro informace kontaktují své učitele telefonicky či osobně.

Informační rodičovská schůzka žáků 1. ročníku Hudební přípravky

05.09.2017 13:00
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Informační rodičovská schůzka žáků 2. ročníku Hudební přípravky

05.09.2017 14:15
místo: Hlavní budova - KN 01 - sál

Schůzka žáků LDO - třídní učitelka Šárka Ziková

05.09.2017 17:00
místo: Školní ulice - LDO 09 - Ziková
poznámky: První organizační schůzka žáků LDO (informace k průběhu studia, domluva rozvrhu hodin pravidelné výuky atd.)

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ VÝUKY

11.09.2017 12:00
místo: všechny obory ZUŠ Trutnov

Den české státnosti

28.09.2017

Podzimní prázdniny

26.10.2017

Den vzniku samostatného československého státu

28.10.2017

Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2017

Vánoční prázdniny

23.12.2017

Štědrý den

24.12.2017

1. svátek vánoční

25.12.2017

2. svátek vánoční

26.12.2017

Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu

01.01.2018

Jednodenní pololetní prázdniny

02.02.2018

Jarní prázdniny

12.03.2018

Velikonoční prázdniny

29.03.2018

Velký pátek

30.03.2018

Velikonoční pondělí

02.04.2018

Svátek práce

01.05.2018

Den vítězství

08.05.2018

Hlavní prázdniny

02.07.2018

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

05.07.2018

Den upálení mistra Jana Husa

06.07.2018