ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

ZUŠ Trutnov - pro zájemce o studium

novinkyHARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2018/2019
http://www.zustrutnov.cz/pdf/terminy_a_harmonogram_prijimacich_zkousek.pdf
zapsáno: 03.06.2018
novinkyKritéria přijímání uchazečů o studium pro školní rok 2018/2019
http://www.zustrutnov.cz/pdf/Kriteria_prijimani_uchazecu_ ke_studiu_2018-19.pdf
zapsáno: 01.05.2018
novinkyPřihlášky ke studiu v ZUŠ Trutnov na školní rok 2018/2019 přijímáme pouze v elektronické podobě - formulář k vyplnění bude zveřejněn na konci dubna 2018. Přihlášky budeme přijímat od 1.5.2018 do neděle 27.5.2018.
http://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=304
zapsáno: 23.03.2018
novinkyVýsledky přijímacího řízení viz:
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti/
zapsáno: 30.03.2016