ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

70 let Základní umělecké školy Trutnov


70 let Základní umělecké školy Trutnov

Ohlédnutí za oslavami 70. výročí ZUŠ Trutnov

70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Základní umělecká škola Trutnov v roce 2015 slavila 70. výročí svého založení. Oslavy probíhaly jednak v rámci obvyklých akcí v závěru školního roku - absolventské koncerty, jarní a klavírní koncert, představení tanečního a literárně dramatického oboru a výstav výtvarného oboru a poté na podzim.
Velmi zajímavou a opravdu netradiční akcí se stalo hromadné focení sedmdesátky na obálku almanachu před budovou ZUŠ na Krakonošově náměstí. Nově škola také uspořádala dny otevřených dveří všech oborů. Na podzim 2015 se uskutečnilo hned několik významných akcí, kterými oslavy vyvrcholily. 2. října proběhl ve Společenském centru UFFO „Reprezentační koncert ZUŠ Trutnov“, kde vystoupili žáci, učitelé a absolventi hudebního a tanečního oboru. 8. října se konala vernisáž výstavy o historii školy „Uměním k radosti“ v Muzeu v Podkrkonoší, kde byl pokřtěn Almanach ZUŠ Trutnov a 27. října proběhla v Galerii města Trutnova vernisáž výstavy prací vybraných absolventů výtvarného oboru „Zpátky ke kořenům“.
5. listopadu jsme veřejnosti nabídli „Koncert učitelů“ v Síni B. Martinů. Krásnou tečkou za oslavami 70. výročí se zajisté stal 20. listopad, kdy škola uspořádala „První ples ZUŠ Trutnov“ ve Společenském centru UFFO.
Děkujeme všem sponzorům, institucím, kde oslavy probíhaly, učitelům, kteří se podíleli na organizaci oslav i za velkou podporu veřejnosti.

Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov

Koncert učitelů ZUŠ Trutnov Ples ZUŠ Trutnov Reprezentační koncert ZUŠ Trutnov

poděkování sponzorům:

TE connectivity GRUND VAK Trutnov
KASPER KOVO INFIT MUDr. Jana Kunčarová
Continental