evropské projetky ZUS Trutnov

Projekt Základní umělecké školy v Trutnově

Díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala ZUŠ Trutnov v roce 2013 finanční prostředky na realizaci projektu „Nové dimenze výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov“ (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/02.0030), zaměřeného na tvorbu nových výukových materiálů. Celkem 13 pedagogů ZUŠ Trutnov vytvářelo v průběhu dvou let nové učebnice, sborníky písní, pracovní listy, interaktivní výukové materiály nebo nahrávky doprovodů.
Konkrétně se jednalo o tyto materiály:

Název materiálu Stručný popis/anotace
Audiovizuální dílna Metodická řada audiovizuální výuky pro učitele hudebního oboru, předmětu hudební dílna (3. - 7. ročník). Obsahuje 30 tematických vícehodinových lekcí, které mohou sloužit jako vodítko pro učitele či jako inspirace ke zpracování vlastních námětů. Součástí materiálu jsou i žákovské pracovní listy objasňující některé postupy (animace objektu, filmové zpracování příběhu, tvorba zukového scénáře apod.)
Soubory pracovních listů - hudební dílna Určeno pro žáky 2. - 7. ročníku předmětu hudební dílna. Pracovní listy jsou řazeny a číslovány podle náročnosti a pro přehlednost rozděleny do 2 sešitů vzhledem k obsahu:
1. sešit Tóny (hudební zápis a teorie)
2. sešit Hudba (dějiny hudby, hudební prostředky a formy)
Klavír a písnička 1 - 8 Sešity klavír a písnička jsou zaměřeny na hru lidových písní a tvoření doprovodů k písním. V první části sešitů jsou řazeny jednotlivé lidové písně dle obtížnosti. V druhé části sešitů jsou řazeny praktické úkoly z oblasti not, rytmu, intervalů, stupnic, základních harmonických funkcí, akordových značek a harmonie.
Škola hry na klarinet 1 - 3 Škola hry na klarinet obsahuje tři samostatné díly (názvy dílů: „Základní tóny, „Zahrajeme si“ a „Hrajeme i v kapele“). Jednotlivé díly obsahují základní cvičení zabývající se tvorbou tónů, nasazením, dechovým aparátem, technikou hry na nástroj a základy hry v hudebním souboru.
Výukové materiály taneční obor ZUŠ Výukové materiály jsou vypracovány od 3. roč. 1. st. až po 2. stupeň. Jsou po jednotlivých ročnících rozděleny do 10 lekcí na jednotlivé předměty (klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec a klasický tanec), obsahují vysvětlení základních pojmů a úkoly, vztahující se k obsahu výukových materiálu v daném předmětu, ročníku a měsíci.
Dějiny tance pro žáky ZUŠ obsahuje 3 bloky -  pro žáky 3. - 4. ročníku I. stupně, pro žáky 5. – 7. ročníku I. stupně a pro žáky II. stupně TO ZUŠ. Bloky obsahují vývoj tanečního umění od pravěku až po současnost a jsou rozděleny po kapitolách na jednotlivá historická období (pravěk, starověk, středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderní doba).
Škola hry na trubku Škola hry na trubku pro žáky I. stupně s hudebními nahrávkami přepsanými v notačním programu vč. doprovodů k písním a skladbám ve formátu trubka, klavír, trubka a klavír.
Nenápadný nápadník pro malé flétnisty Pracovní sešit pro výuku zobcové flétny pro přípravné studium a 1. roč. I. stupně ZUŠ.
- obsahuje cvičení pro upevnění dechových a artikulačních návyků, návyků správného postoje a držení flétny, vč. doprovodů k vybraným cvičením a písním pro domácí přípravu i práci v hodinách.
Zpívejme si doma Materiál obsahuje sedm složek ( stupňovitě podle ročníků ZUŠ ), ve kterých jsou zpracovány jednotlivé lidové písně písně s midi nahrávkami, každá ve třech tóninách. Dále je přidána složka s několika rozezpívacími cvičeními s midi a pdf soubory. Materiály jsou určeny pro domácí přípravu žáků pěveckého oddělení.
Písničky pro houslisty 1. - 3. díl Sborník je koncipován jako cvičebnice psaní not pro houslisty s důrazem na uvědomění souvislostí tónin, prstokladů a transpozic. Písně jsou cíleně řezeny od jednoduchých ke složitým z pohledu rozvoje techniky levé a pravé ruky a jejich souhry.
Dějiny hudby od pravěku po 20. století – výukové prezentace Určeno pro žáky 2. - 7. ročníku předmětu hudební dílna. Powerpointové prezentace obsahují zvukové, notové a obrazové ukázky i odkazy na další internetové zdroje. K prezentacích jsou vyhotovené pracovní listy pro žáky.


Ve všech případech se jedná o materiály, které doposud nebyly na trhu nebo byly zpracovány nevyhovujícím způsobem. Vznikl tak unikátní soubor výukových materiálů v rozsahu několika tisíc stran, včetně 22 poslechových CD.

Veškeré materiály jsou dostupné v elektronické podobě na vyžádání na emailové adrese: zus.trutnov@volny.cz