ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Základní umělecká škola Trutnov

O ŠKOLE

Základní umělecká škola v Trutnově je školou s více než sedmdesátiletou tradicí. Je největší školou svého druhu v trutnovském okrese, s nejširším výběrem studijních oborů (hudební, výtvarný, taneční i literárně - dramatický).

Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané děti. Právě naopak: rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru profesionálně.

V nabídce výtvarného boru je také rozšířená výuka pro žáky, kteří se hlásí na vyšší stupně uměleckých škol.

Co Vám v ZUŠ můžeme nabídnout?

Kvalita výuky. Základní umělecké školy jsou školy státní, z čehož plyne, že máme povinnost garantovat vysokou kvalitu výuky dodržováním učebních osnov vycházejících ze školního vzdělávacího programu.

Odborné vzdělání. Naši pedagogové musí splňovat odbornou kvalifikaci (ze zákona), dále se však vzdělávají, prohlubují svoje znalosti a dovednosti ve svém oboru.

Vybavenost školy. Za dobu existence ZUŠ Trutnov dosáhlo naše vybavení v mnoha ohledech špičkových kvalit: Máme vynikající koncertní klavíry; vlastníme dostatek menších hudebních nástrojů na zapůjčení domů, interní koncerty probíhají ve školním koncertním sále; taneční obor má dva velké baletní sály; výtvarníci mají k dispozici profesionální tiskařský lis nebo keramickou pec, plně vybavenou třídu počítačové grafiky; divadelní obor zkouší v dobře vybaveném divadélku atd.

Výše školného. Školné činí v průměru 1 200,-Kč za pololetí, což v přepočtu znamená zhruba 30,- Kč za vyučovací hodinu, a to je, vzhledem k zmíněným přednostem, cena více než přijatelná.

Jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout, teď záleží už jen na Vás, jaký obor si zvolíte!