ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

Literárně dramatický obor

Základem tohoto oboru je předmět „Dramatika a slovesnost“, v němž hraje největší roli komunikace a prožitek. Děti se učí v různých dramatických hrách, pantomimách, improvizacích a etudách na téma poznávat samy sebe, ale i své herecké partnery. Společně odhalují charaktery (typy) jednotlivých postav, vztahy mezi nimi a příčinu jejich vyhraněného chování. V etudách (mini příbězích) si často vtipnou formou řeší své vlastní zážitky, objevují v návaznosti spoluhráčů další a s učitelem je dále tvořivě rozvíjí. Zároveň se učí kritice, ale i přijímání kritiky od druhých, skupinové citlivosti.
literárně dramatický obor
Při výsledném dramatickém tvaru mohou využít své nadání i z dalších oborů, jež v sobě divadlo slučuje (výtvarné, hudební, taneční). Pro oživení hry používáme také různých předmětů, masek a loutek. Častá je i mezioborová spolupráce - děti z výtvarného oboru vytvoří loutky nebo naopak si starší studenti z LDO zkusí moderovat koncerty žáků z hudebního oboru či oživí svým projevem vystoupení tanečního oboru aj.
literárně dramatický obor
Studium LDO je rozděleno do dvou stupňů, které na sebe navazují. Do základního I. stupně jsou přijímány děti od osmi let, po ukončení II. stupně následuje možnost studia pro dospělé (SPD).

Kromě práce v souboru navštěvují žáci také hodiny individuální, kde se učí přednes. Rozebíráme společně vybrané texty a studenti získávají vědomosti o tom, jak pracovat s poezií, prózou či dramatem tak, aby ho poutavě sdělili dalším posluchačům.
literárně dramatický obor
Během školního roku se studenti mají možnost zúčastnit recitačních soutěží a na závěr předvést i výsledek oboustranného snažení - představení pro rodiče a kamarády, ale i veřejnost.