ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
knihovna ZUŠ   hudební obor   taneční obor                                          liter.-dramat. obor  výtvarný obor  pro učitele

HUDEBNÍ OBOR

poskytuje základní hudební vzdělání dětem i dospělým (upřednostněni jsou však vždy uchazeči v mladším školním věku).

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA

Dvouletá hudební přípravka pro I. stupeň je určena dětem od 6 do 7 let věku (výjimečně nadané děti mohou být přijaty již v 5 letech). Uchazeči jsou do hudební přípravky přijímáni bez zkoušek.

V přípravce se vyučují kolektivně předměty HUDEBNÍ DÍLNA a SBOROVÝ ZPĚV. Zde se děti věnují zpěvu, hře na jednoduché rytmické i melodické nástroje a aktivnímu poslechu hudby. V rámci různých aktivit se učí naslouchat zvukům i tónům a jejich pomocí se tvořivě vyjadřovat. Důraz je kladen na prožitek a sdílenou radost. Děti se prostřednictvím činností naučí rozpoznávat základní hudební prostředky a získají vhled do systému notového písma.

Od 2. ročníku přípravky začínají děti navštěvovat i individuální výuku hry na nástroj nebo sólového zpěvu - dle svého budoucího studijního zaměření.

Nabídka studijních zaměření je proměnlivá dle aktuálních možností školy. Žáci hudební přípravky konají praktickou zkoušku zjišťující studijní předpoklady. Výběr budoucího studijního zaměření schvaluje vedení školy na základě výsledků této praktické zkoušky a také s ohledem na doporučení učitelů kolektivních předmětů v hudební přípravce.

I. STUPEŇ

První stupeň má 7 ročníků a je určen žákům z hudební přípravky a novým zájemcům od 7 let věku. Uchazeči si vybírají jedno z aktuálně nabízených studijních zaměření (kompletní přehled viz CO UČÍME).

Všichni žáci navštěvují od 2. do 6. ročníku kolektivně vyučovaný předmět HUDEBNÍ DÍLNA, kde se prostřednictvím různých činností naučí aktivně vnímat hudbu, kriticky o ní přemýšlet a diskutovat a zapisovat ji do not. Získají základní přehled o hudebních žánrech a stylech současných i historických. Naučí se také základům práce v notačním počítačovém programu (Sibelius) a programu pro tvorbu elektronické hudby a zpracování zvuku (Sequel), které jim rozšíří možnosti vlastní tvorby. Součástí hudební dílny ve vyšších ročnících je i audiovizuální tvorba.

Výuka hry na nástroj a sólového zpěvu probíhá většinou individuálně, někdy ve skupině 2 – 4 žáků. Dle zvoleného zaměření se děti věnují interpretaci písní a skladeb různých stylů a žánrů, zpočátku vedeni učitelem, ale postupně směřováni k úplné samostatnosti.

Všichni žáci školy mají možnost navštěvovat sborový zpěv a uplatnit se v různých školních souborech, nabízí se i spolupráce mezi jednotlivými obory.

Studium I. stupně je zakončeno absolventským vystoupením.

II. STUPEŇ

Druhý stupeň studia má 4 ročníky a je určen absolventům I. stupně nebo novým uchazečům od 14 let věku, kteří prokážou potřebné znalosti a dovednosti. (Přípravný ročník je pro nové uchazeče, kteří prokážou vzdělání alespoň na úrovni 5. ročníku I. stupně daného studijního zaměření.)

Žáci na II. stupni získávají celkový přehled o hudbě prostřednictvím studia skladeb různých stylů a žánrů. V rámci sólové hry se profilují dle svého zájmu a vkusu a vedle toho se uplatňují ve školních souborech. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni zapojit se aktivně do uměleckého života jako hráči či vedoucí amatérských hudebních souborů.

Studium je zakončeno absolventským vystoupením.